Πιστεύουμε ακράδαντα στη Αειφόρο Ανάπτυξη της Εταιρείας μας και σε «Πράσινα» προϊόντα που μπορούμε να προσφέρουμε στους Πελάτες μας.

Για αυτό το λόγο:

  • είμαστε περήφανοι που είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 50001: 2018 – Ενεργειακό Σύστημα Διαχείρισης
  • είμαστε περήφανοι που είμαστε πιστοποιημένοι κατά FSC Chain of Custody
  • Προωθούμε την βιώσιμη συσκευασία σε όλους τους πελάτες μας
  • Μένουμε ενημερωμένοι για τις τελευταίες βιώσιμες λύσεις συσκευασίας