Διεύθυνση

BI.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη
Ο.Τ. 39Α
Τ.Κ. 57022

Email

info@batsios.gr

Τηλέφωνο

2310 799455
2310 799458
2310 465483
2310 465484